วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จังหวะ (Time)

จังหวะ (Time)
จังหวะ หมายถึง ช่วงเวลาที่ดำเนินอยู่ในขณะที่บรรเลงดนตรี สิ้นสุดลงเมื่อจบเพลง จังหวะมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของทำนองและแนวประสานเสียงต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน การเดินของจังหวะจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ แบ่งเป็น 2 ประเภท1. จังหวะเคาะ (Beat) เป็นหน่วยบอกช่วงเวลาของดนตรี โดยการเคาะจังหวะให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะจบเพลง2. จังหวะทำนอง (Rhythm) เป็นช่วงเวลาที่เสียงดังออกมา มีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวสลับกันไป หรือบางครั้งสลับด้วยความเงียบ
เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signatute)เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำหนดอัตราจังหวะและตัวโน้ตในบทเพลง คล้ายกับเลขเศษส่วน แต่ไม่ขีดเส้นใต้ เช่น 2 2 3 4 3 6
2 4 4 4 8 8
ตัวเลขบน
เลข 2 มีตัวโน้ตได้ 2 ตัว ใน 1 ห้อง
เลข 3 มีตัวโน้ตได้ 3 ตัว ใน 1 ห้อง
เลข 4 มีตัวโน้ตได้ 4 ตัว ใน 1 ห้อง
เลข 6 มีตัวโน้ตได้ 6 ตัว ใน 1 ห้อง
ตัวเลขล่าง
เลข 2 แทนโน้ต ตัวขาว
เลข 4 แทนโน้ต ตัวดำ
เลข 8 แทนโน้ต ตัวเขบ็ต 1 ชั้น
เลข 16 แทนโน้ต ตัวเขบ็ต 2 ชั้น
เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
4
4
เป็นจังหวะธรรมดา (Common Time) บางครั้งอาจใช้เครื่องหมาย C เขียนแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น